Sannheter

Det er like mange sannheter som det er mennesker…

Noen tror at det de sier og mener, er den eneste sannhet.

Når du tror det, slutter du å utvikle deg.

Hvis alle hadde tenkt slik, hadde verden stått stille. Vi trenger å tenke nytt, for å finne nye sannheter.

Nesten ingenting bare er…

Det finnes sannheter som at jorda er rund, som er endelige.

Det at grønn er grønn, er også en sannhet, men hvordan hver enkelt menneske ser grønn. Det vet vi ikke.

Vi har lært hvordan grønn ser ut. Noen liker grønn, andre ikke.

Kanskje fordi vi ser den forskjellig.

Det magiske ordet er hvorfor.

Hvis du spør deg selv hvorfor, finner du alltid nye svar.

Har du funnet et svar, har du også funnet en ny sannhet.

Men denne sannheten, er din sannhet og ikke lik noen andres,

For vi har alle har vi vår egen historie med erfaringer og opplevelser som bare er våres. En historie som vil farge hver enkelt sin sannhet.

Hvordan kan da svarene bli de samme?

Derfor tror jeg det er viktig å prøve og forstå at selv om andre mener noe annet enn deg selv, så har de sine grunner for å gjøre det.

Det har noe med respekt for hverandres forskjeller å gjøre.

Det er tross alt hverandres forskjeller, som gjør at vi utvikler oss.

Selvsagt kan ingen være enig med alle, men du trenger ikke å se ned på noen for det…

bare fordi de har andre sannheter og verdier enn deg selv.

Jeg mener det er viktig å være trofast mot seg selv

og det man tror på, men allikevel ha forståelse for at andre ikke tror og mener det samme.