Demokrati?

Demokrati?
Ikke for meg
Ingen lytter
Ingen snakket med meg
Ingen gir meg respekt

Kun ordrer
Nye beskjeder
Krav
Sitt! Gi labb!

Men jeg er ingen hund

Jeg er en flyktning