Frihet

Frihet er å tro, mene og gjøre det vi vil. Alle sier vi vil ha frihet.


Selvfølgelig vil vi det.


Men det er ikke så enkelt å være fri som vi tror.
Vi har alltid en bakgrunn som gjør at vi har ulike begrensninger.
God oppdragelse, kaller noen det.


Men noen ganger har vi så mange begrensninger i oss,
at vi rett og slett ikke tør å være oss selv, eller vi kan ha glemt
hvem kjernen i oss er.

En annen begrensning vi har, er andre mennesker rundt oss.
Vi må alltid ta hensyn til andre.


Selvfølgelig må vi det.


Vi kan ikke leve på våre egen ego-bølge
å tro at slik er det. Jeg er fri. Jeg har det bra.


Vi må ta hensyn,


Ikke trampe ned andre
i vår frihetslengsel.

Det handler om balanse. Vi må ta hensyn til oss selv, men også til andre,
men vi må ikke ta så mye hensyn til andre og hva andre mener, at vi glemmer oss selv.


Derfor må vi ikke skamme oss
over oss selv, hva vi gjør og ikke gjør, eller over livet vårt.

Vi må være stolte av at vi er det unike menneske vi er.
Det eneste menneske som er akkurat som oss.
Derfor må vi være trofaste mot oss selv.
Hvis ikke blir vi bare en dårlig etterligning av noen andre.


Når vi bryr oss mer om hva andre mener,
enn hvem vi er, har vi mistet vår frihet.

Noen tror at de kan eie et annet menneske.
De kan prøve å forandre oss ved å kritisere vår smak,
våre meninger eller væremåte. Noen ganger så mye at vi prøver
å bli slik de vil.

Men ingen klarer
å bli et annet menneske
enn seg selv.

Mister vi oss selv,
mister vi ikke bare vår personlighet,
men vi mister også vår utstråling.


Den vi omgir oss med når vi føler oss verdsatt og elsket for den vi er…
når vi føler oss fri til å være oss selv.

Ingen aksept eller kjærlighet er positiv for oss,
så lenge den ikke er ekte.


For betingelsesfull kjærlighet,
er ingen kjærlighet.


Det er kontroll og ønske om å forandre.
Ekte kjærlighet er å være trygg på andre,
og stole på at de bruker sin frihet riktig.

Derfor er det heller ikke feighet å la være å si noe vi vet sårer et annet menneske.


Det finnes alltid flere måter å fortelle en sannhet på.
Selv om vi mener at slik er det, så er det ikke sikkert
at andre mener det samme.

Frihet er ikke alltid å si det vi mener til en hver tid,
for noen sannheter er sårende, og vår sannhet
trenger ikke nødvendigvis å være en annens.

Alle har sine sannheter.