Nærhet

Nærhet er så mye,

og det er flere former av det.

Jeg tror vi trenger alle,

men jeg tror også

at hvert enkelt menneske

trenger ulike mengder

av hver og en av nærhetene.

Vi har fysisk nærhet.

Alle trenger å bli tatt på,

og babyer dør uten berøring.

Noen av oss får for lite fysisk nærhet som barn,

vokser opp og får et veldig stort behov

for kroppskontakt.

Andre av oss som opplever dette,

tror vi ikke lenger har behov for denne typen nærhet.

Nærhet er rett og slett skremmende.

Noe som igjen henger sammen med vår sårbarhet.

Fysisk nærhet og sårbarhet

henger på mange måter sammen.

Savnet vi fysisk nærhet da vi var små,

kan vi bli redde for å oppleve den samme avvisningen

vi følte den gangen vi prøvde å få den.

Derfor kan det føles tryggere med avstand… for noen.

Fysisk nærhet skal være velvære og ikke minst trygghet.

Har vi noen som tar på oss, holder rundt oss,

så føler vi også en indre trygghet.

Men ikke fra hvem som helst

Den må komme fra noen vi stoler på.

Noen vi allerede føler en nærhet til.

Psykisk nærhet er når vi føler

at vi har kjemi med et annet menneske.

Når vi føler vi er på bølgelengde,

og den andre forstår oss.

Fordelen med psykisk nærhet,

er at vi ikke trenger

å være fysisk nære.

Vi kan gi hverandre mental nærhet

selv om vi er på hver vår side av jordkloden.

Psykisk nærhet kan på mange måter

være nesten like viktig mellom mennesker,

som den fysiske nærheten.

Kroppskontakt føles nært der og da,

men følelsen av nærhet forsvinner fort,

og savnet etter mer nærhet

kommer enda sterkere tilbake.

Den mentale nærheten derimot,

oppleves lenge etterpå.

Prater vi med noen

eller får en melding som er oppløftende,

er dette noe vi kan leve lenge på.

Den psykiske nærheten lever, selv om samtalen er over

eller meldingen lest.

Men vi kan også oppleve en tredje form for nærhet,

åndelig nærhet eller også kalt telepati.

Det er som om nærheten mellom oss

er på et annet plan.

Vi vet hva den andre tenker og føler

og vi sier de samme tingene samtidig.

Vi vet hvordan den andre har det,

føler med det samme når noe er galt,

og vi føler når den andre tenker på oss

eller har tenkt å ringe.

Det er veldig spesielt når vi møter noen

vi har denne nærheten til.